het atelier

Danny Foolen

Aalt van de Glind

Teodora Ionescu

Melanie Bosboom

Het atelier

Het atelier is een tentoonstellingsproject in het voormalige atelier van Ronald de Ceuster. In estafettevorm werken de kunstenaars Danny Foolen, Aalt van de Glind, teodora Ionescu en Melanie Bosboom om de beurt naar een presentatie toe die leidend zal zijn voor de eindtentoonstelling in maart 2024. Aanleiding van deze tentoonstelling is de naderende sloop van het gebouw. De kunstenaars zullen zich bezig houden met de vraag wat de waarde en betekenis is van het atelier, los van het functionele.